Logo
overskrift

For de fleste er det, at søge psykologhjælp, forbundet med både overvindelse og lange tilløb. Det, at konfrontere sig med sig selv, eller den realitet man står overfor, er nemlig en omfattende og krævende ting, der kræver masser af mod. Alle der starter i terapi, har modstridende følelser af, at ville og ikke at ville det på en gang.
Og hvad er terapi overhovedet for noget. Skal man ligge ned, og skal man tale om sin barndom, når det måske ikke er det, som føles relevant?

Der findes mange skoler og metoder indenfor psykoterapi, der benytter vidt forskellige redskaber og tilgange, der kan gøre Èn meget forvirret ift., hvad man skal vælge. Den nyeste effektforskning har vist, at det meget mindre er metode, der er afgørende for effekt, end kvaliteten af kontakten mellem klient og psykolog.
Derfor skal dette være et afgørende aspekt ved dit valg: Som klient skal man føle sig tryg (nok) og respektfuldt behandlet. Man skal ikke føle sig bedømt, fordømt eller irettesat og belært. Man har krav på at blive taget alvorligt - at blive hørt og få plads.

Du kan læse mere om terapi og de forskellige symptomer på de følgende sider. Du er desuden meget velkommen til at kontakte mig!

Vibeke Møller
thumb1

thumb1

thumb1

thumb1
Vibeke Møller, cand.psych.aut. - Specialist i psykoterapi
Nørre Søgade 27A 1th. 1370 Kbh K. | T 28 90 36 87 | E vibeke@psykogenese.dk